Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Định Hóa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng Chính trị hè

09-09-2020 08:22

Ngày 8/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Định Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng Chính trị hè năm 2020 cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Đàm Tiến Niên - Phó Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, lãnh đạo UBND huyện.

Ảnh: đồng chí Đàm Tiến Niên - Phó Bí thư Huyện ủy Định Hóa phát biểu tại hội nghị

Hội nghị tập huấn gồm 4 nội dung chính: thông tin về tình hình kinh tế xã hội của huyện 8 tháng, dự ước 9 tháng; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Tiến Niên - Phó Bí thư Huyện ủy cho biết, đây là hội nghị triển khai sớm nhất trong toàn Đảng bộ huyện về việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời khẳng định mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến các tổ chức cơ sở Đảng và toàn bộ đang viên. Do đó, đồng chí đề nghị Ban tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện, cần xem việc quán triệt nghị quyết cho cán bộ đảng viên là nội dung quan trọng; trong quán triệt, triển khai nghị quyết cần liên hệ thực tiễn, chứng minh thực tiễn. Bên cạnh đó, các nội dung trọng tâm đã được Đại hội thông qua cần phải tập trung nghiên cứu sâu và cụ thể hóa nội dung cấp Huyện gắn với nghị quyết cơ quan, đơn vị để triển khai đến cán bộ, đảng viên…

Thực hiện: Công Sơn