Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 27/11 đến ngày 3/12/2023

03-12-2023 16:14

 

1. Ngày 29/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6126/UBND-KT về việc tăng cường giải ngân vốn đầu tư công tháng cuối năm 2023.

Tại văn bản trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân toàn bộ số vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán đối với khối lượng của dự án và gửi hồ sơ, trực tiếp làm việc với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có số vốn được giao lớn nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp khẩn trương có các biện pháp kịp thời, quyết liệt để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong tháng cuối năm 2023. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo quy định thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại địa bàn các huyện, thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố có biện pháp tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ trong việc xác định giá đất, thông báo, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất tại địa bàn các huyện, thành phố.

2. Ngày 29/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6127/UBND-TH về việc giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối trước và trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp, có kế hoạch đảm bảo các điều kiện an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại Trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giao thông thông suốt trên địa bàn toàn tỉnh trước, trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh tổ chức tốt việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, chương trình và kết quả của Kỳ họp. Công ty Điện lực Thái Nguyên và Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên cung cấp ổn định, an toàn điện, nước sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh trước và trong thời gian diễn ra Kỳ họp. Viễn thông Thái Nguyên, Viettel Thái Nguyên đảm bảo đường truyền Internet vận hành ổn định, thông suốt; chi nhánh Viettel Thái Nguyên kiểm tra Hệ thống phục vụ họp và xử lý công việc (Ecabinet) đáp ứng được yêu cầu tổ chức Kỳ họp không giấy tại Hội trường tầng 2, trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp; phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ họp. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí dự họp đầy đủ theo chương trình chính thức của Kỳ họp; nghiên cứu kỹ các câu hỏi của đại biểu HĐND tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh trả lời ý kiến chất vấn (nếu có) và giải trình làm rõ các nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh.

3. Ngày 27/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6084/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó, đối với UBND các huyện, thành phố cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng cho thuê, cho mượn không đúng quy định của pháp luật đất đai; thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý đất đai trên địa bàn theo đúng quy định. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã thường xuyên rà soát tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn và tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. Yêu cầu các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan; hướng dẫn các đơn vị được nhà nước giao đất, thuê đất khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo đúng quy định. Tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn được Nhà nước giao đất khắc phục ngay tình trạng cho thuê, cho mượn không đúng quy định hoặc không đưa đất vào sử dụng, sử dụng không hiệu quả. Đồng hời, đề xuất, kiến nghị thu hồi đất theo quy định đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn quy định, gây lãng phí đất đai.

Đối với các đơn vị sử dụng đất, phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan; thực hiện kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ quỹ đất được Nhà nước giao, cho thuê đất; chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn đất không đúng quy định. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng thì lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thu hồi.

4. Ngày 27/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6085/UBND-TTPVHCC về việc duy trì, cải thiện các nội dung sau kiểm tra.

Tại văn bản trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thường xuyên rà soát, thống kê đầy đủ các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao  để triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, đồng thời làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức đối với các nhiệm vụ quá hạn, có giải pháp khắc phục; chủ động giải quyết các đơn thư tồn đọng, vụ việc phức tạp đảm bảo quy định; phân tích và có giải pháp khắc phục nội dung tồn tại trong Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả và triển khai kịp thời các biện pháp khắc phục, tồn tại, hạn chế, mất điểm để nâng cao kết quả triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy trình; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả điện tử song song với bản giấy đảm bảo chỉ tiêu được giao; thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công…

5. Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6162/UBND-KGVX về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024 đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý trong năm học 2023 - 2024, mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2023 - 2024 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Về thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Thực hiện theo đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học; chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng quy định; thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan.

Kim Oanh (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1899046