Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

30-11-2023 15:36

 

Đại diện Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia truyền đạt các nội dung chính của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Tham gia Hội nghị có trên 300 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia truyền đạt các nội dung chính của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; giới thiệu các tính năng mới trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngoài ra, các học viên còn được phổ biến các chức năng và hướng dẫn quy trình đăng ký tài khoản, sử dụng chứng thư số; các chức năng, hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ mời thầu qua mạng; quy trình thực hành lập hồ sơ mời thầu, tham dự thầu, mở thầu, đấu thầu qua mạng…

Trên 300 người được phổ biến, hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng

Thông qua Hội nghị nhằm hướng dẫn các chủ đầu tư, các bên mời thầu, các tổ chức và cá nhân sớm nắm bắt được các quy định mới sửa đổi, bổ sung trong công tác đấu thầu, đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ trong công tác đấu thầu, về các quy định pháp luật đấu thầu qua mạng và các thao tác trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1899046