Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Rà soát, có biện pháp khắc phục tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, hồ sơ chưa đồng bộ

10-11-2023 11:13

 

Người dân giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC TP. Phổ Yên

Ngày 31/10, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan thống kê số liệu Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của tỉnh Thái Nguyên trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Theo đó, so với ngày 30/9/2023, có 2 điểm tăng hơn là: Thanh toán trực tuyến đạt 6,3/10 điểm, tăng 0,7 điểm; số hóa hồ sơ, kết quả TTHC đạt 14,0/22 điểm, tăng 0,8 điểm. Ngoài ra, có 2 điểm số giữ nguyên là: Dịch vụ công trực tuyến đạt 7,1/12 điểm; mức độ hài lòng đạt 18/18 điểm. Tuy nhiên, điểm số về công khai minh bạch đạt 14,3/18 điểm, giảm 1,2 điểm. Kết quả điểm tổng hợp đạt 78,59/100 điểm; xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố; tăng 0,8 điểm và tăng 01 bậc trên bảng xếp hạng so với ngày 30/9/2023 (77,79 điểm).

Nội dung về thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương kết quả đánh giá tại Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của tỉnh Thái Nguyên; chỉ đạo việc thực hiện rà soát, có biện pháp khắc phục tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, hồ sơ chưa đồng bộ đầy đủ giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thái Nguyên với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; báo cáo giải trình đối với việc để chậm, muộn trong giải quyết hồ sơ TTHC và việc thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi để chậm, muộn hồ sơ TTHC; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Xem chi tiết Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của tỉnh Thái Nguyên tháng 10 năm 2023 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại đây./.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1898100