Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thái Nguyên đón gần 2,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023

04-12-2023 09:45

Famtrip “Cung đường mùa thu - Thái Nguyên 2023” là một trong các hoạt động xúc tiến, kết nối du lịch nổi bật năm 2023

Tổng doanh thu từ du lịch đạt 2.114 tỷ đồng, tăng 18,75% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 71,48% so với chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 3.000 tỷ đồng tổng doanh thu từ du lịch. 

Trải nghiệm văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc với loại hình du lịch cộng đồng đang là điểm nhấn thu hút khách du lịch của Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên có trên 1.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích, 57 di tích cấp quốc gia và 232 di tích cấp tỉnh; 550 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 khu, điểm du lịch đã được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận điểm du lịch và cơ bản các điểm này đều phát triển theo hướng sinh thái, cộng đồng, phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống.   

Du khách tìm hiểu về nghề làm chè truyền thống tại Điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành. Cụ thể, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 đã xác định quan điểm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và lợi thế đặc trưng của từng địa phương trong tỉnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, ngành du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững. Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tiếp tục xác định: “Phấn đấu đưa du lịch Thái Nguyên trở thành trung tâm du lịch của vùng Việt Bắc, sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa trà, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao; du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh với hệ thống hạ tầng đồng bộ; phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả”. Trên chặng đường phát triển của tỉnh Thái Nguyên, ngành Du lịch đang từng bước thể hiện vai trò là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đem đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.

Phương Thảo
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1899046