Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 12 và thống nhất nội dung Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12-01-2021 16:16

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp. Theo đó, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra từ ngày 09/12 đến 11/12/2020 tại Hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp đã thông qua 42 nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết thường kỳ, 27 nghị quyết chuyên đề và 9 nghị quyết về công tác cán bộ. Các nghị quyết được ban hành đảm đúng quy trình, thủ tục; nội dung bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý và khả thi, phù hợp xu thế phát triển, sát thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo báo cáo đánh giá, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình và tổ chức Kỳ họp thứ 12 theo đúng quy định. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan trong quá trình chuẩn bị nội dung và tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 thể hiện tính phản biện cao. Đặc biệt, tại Kỳ họp lần này, các phiên thảo luận, giải trình đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ của các đại biểu HĐND tỉnh, nhiều ý kiến được tiếp thu đưa vào dự thảo Nghị quyết, qua đó tạo sự đồng thuận và thống nhất cao.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thường trực HĐND tỉnh cũng đánh giá một số vấn đề tồn tại như: Một số sở, ngành chưa chủ động tham mưu và đề xuất cho UBND tỉnh về các nội dung trình tại Kỳ họp; một số tờ trình, dự thảo nghị quyết chưa phù hợp với quy định, ảnh hưởng đến tiến độ ban hành nghị quyết; Ủy ban MTTQ một số huyện, thành phố, thị xã chưa phân loại ý kiến, kiến nghị theo thẩm quyền để chuyển giải quyết theo quy định… Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận vào một số nội dung trong công tác tổ chức các kỳ họp sau đạt chất lượng và hiệu quả hơn.

Hội nghị cũng thống nhất nội dung, công tác chuẩn bị Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2021. Nội dung của Kỳ họp này nhằm đánh giá hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề ra giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; kịp thời triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021...

 

Trần Nhung
thainguyen.gov.vn