Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 32/TB-HĐND Nội dung và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 02/11/2023 Vũ Văn Dũng
2 31/KH-HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười - HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 02/11/2023 Vũ Văn Dũng
3 54/TB-UBND Về việc phân công trực các ngày Thứ bảy, Chủ nhật trong tháng 11/2023 của Chủ tịch và Phó Chủ tịch, công chức xã Sơn Phú 01/11/2023 Âu Văn Được
4 50/TB-UBND thông báo kết quả đánh giá cán bộ công chức xã năm 2023 01/11/2023 Âu Văn Được
5 30/TB-HĐND thông báo kết quả đánh giá phó chủ tịch HĐND xã 01/11/2023 Phùng Đức Nguyện
6 29/QĐ-HĐND công nhận kết quả đánh giá phó chủ tịch HĐND xã 01/11/2023 Phùng Đức Nguyện
7 260/UBND-VP VV giao nhiệm vụ trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND xã 01/11/2023 Âu Văn Được
8 259/UBND-VP Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung thiết kế công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và cạp mở rộng mặt đường các đoạn Km18+900– Km19+200; Km20+700 – Km23 và sửa chữa tràn Sơn Phú Km22+440; Xây rãnh dọc đoạn Km20+700 – Km22 ĐT.264 01/11/2023 Âu Văn Được
9 258/UBND-VP V/v đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn huyện Định Hóa. 01/11/2023 Âu Văn Được
10 257/UBND-VP V/v Mời dự hội nghị công bố quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Sơn Phú. 01/11/2023 Âu Văn Được
11 254/UBND-VP V/v tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 01/11/2023 Âu Văn Được
12 152/QĐ-UBND Về việc công nhận Sáng kiến cấp cơ sở xã Sơn Phú năm 2023 01/11/2023 Âu Văn Được
13 151/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến trên địa bàn xã Sơn Phú năm 2023 01/11/2023 Âu Văn Được
14 76/TTr-UBND thẩm ddingj phâm loại rác tại nguồn năm 2023 76/TTr-UBND thẩm ddingj phâm loại rác tại nguồn năm 2023 23/10/2023 Âu Văn Được
15 48/TB-UBND thong bao ngày chủ nhạt xanh thông báo ngày chủ nhật nxanh thánh 10/2023 23/10/2023 Âu Văn Được
16 29/QĐ-HĐND Về việc công nhận kết quả phân loại, đánh giá cán bộ năm 2023 23/10/2023 Phùng Đức Nguyện
17 253/UBND-VP V/v mời dự ngày Hội công dân số xã Sơn Phú năm 2023 23/10/2023 Âu Văn Được
18 252/UBND-VP V/v đề nghị đánh giá, xếp loại đối với Chủ tịch UBND xã Sơn Phú năm 2023 23/10/2023
19 251/UBND-VP V/v báo cáo nhu cầu cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP 23/10/2023
20 247/UBND-VP V/v đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đối với viên chức Trung tâm DVNN phụ trách công tác khuyến nông các xã năm 2023 23/10/2023 hoàng văn thành

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1898101