Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022-2025

14-09-2022 12:11

Chi bộ mầm Non

Chi bộ Tiểu học

Chi bộ THCS

Chi bộ Trạm Y tế

Chi bộ công an

Chi bộ Hồng La

Chi bộ Sơn Vinh

Chi bộ Sơn Đông

Chi bộ Lương Bình

Chi bộ Trung Tâm

Chi bộ Sơn Đầu

Chi bộ Văn Trường

Chi bộ Làng Phẩy

Chi bộ bản Giáo

Chi bộ Phú Hội

Chi bộ Bản Hin

Chi bộ bản Trang

Chi bộ Sơn Thắng

Bàng Thị Tứ
Đảng ủy xã Sơn Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1898100