Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch :

                                                                               

Họ tên: Phùng Đức Nguyện

Email : phungnguyensp@gmail.com

Ngày sinh : 8/23/1976

Số điện thoại : 01654214135

Lĩnh vực phuc trách :Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó chủ tịch

                                                                        

Họ tên :Âu Văn Được

Email :auduocvh@gmail.com

Ngày sinh : 4/5/1982

Số điện thoại : 01699555300

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

Tư pháp 

                         

Họ tên :Hoàng Văn Luận

Email : luantpsp@gmail.com

Ngày sinh :10/10/1975

Số điện thoại : '0976782025

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

                         

Họ tên :Vũ Thị Hồng Xiêm

Email : vuuxiemcatne@gmai.com

Ngày sinh : 11/17/1985

Số điện thoại :0963904212

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp - hộ tịch

Nội vụ

                      

Họ tên :Vũ Văn Chiện

Email :vuvanchienvp@gmail.com

Ngày Sinh : 7/27/1961

Số điện thoại:0969229228

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

Giáo dục 

                          

Họ tên :Vũ Văn Chiện

Email :vuvanchienvp@gmail.com

Ngày Sinh : 7/27/1961

Số điện thoại:0969229228

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

Công chức Địa chính - Xây dựng NN - MT

                       

Họ tên: Bùi Thị Hoa Huệ

Email :hoahue268@gmail.com

Ngày sinh :31/01/1983

Số điện thoại :0974215888

Lĩnh vự phụ trách :Giao thông vận tải

Công chức Văn phòng - Thống kê

                     

Họ tên :Vũ Văn Chiện

Email :vuvanchienvp@gmail.com

Ngày Sinh : 7/27/1961

Số điện thoại:0969229228

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

Công chức Văn hóa - Xã hội

                                   

Họ tên :Hoàng Ngọc Nam

Email :hoangnamtbxhsp@gmail.com

Ngày Sinh : 5/5/1981

Số điện thoại:0974646164

Lĩnh vực phụ trách :Lao động - Thương binh và xã hội

Công chức Địa chính - xây dựng

                      

Họ tên: Bùi Thị Hoa Huệ

Email :hoahue268@gmail.com

Ngày sinh :31/01/1983

Số điện thoại :0974215888

Lĩnh vực phụ trách : Công thương

Công chức Văn hóa - Xã hội

                       

Họ tên :Hoàng Ngọc Nam

Email :hoangnamtbxhsp@gmail.com

Ngày Sinh : 5/5/1981

Số điện thoại:0974646164

Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa, TDTT

Công chức Địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường

                                    

Họ tên: Bùi Thị Hoa Huệ

Email :hoahue268@gmail.com

Ngày sinh :31/01/1983

Số điện thoại :0974215888

Lĩnh vực phụ trách : Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công chức Địa chính - xây dựng

                             

Họ tên: Bùi Thị Hoa Huệ

Email :hoahue268@gmail.com

Ngày sinh :31/01/1983

Số điện thoại :0974215888

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5645

Tổng truy cập: 1620925