Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại

10-11-2023 14:21

Đường bê tông nông thôn ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 1.065 km đường giao thông (trong đó đường trục xã 86 km, đường trục xóm và liên xóm 415 km, đường ngõ xóm 513 km, đường nội đồng 51 km); xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp được 105 km và 168 công trình thủy lợi, góp phần nâng cao khả năng cấp, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hệ thống mạng lưới điện nông thôn phát triển rộng, hệ thống đường dây trung thế, hạ thế và dung lượng các trạm biến áp đã được cải tạo, tăng cường, chất lượng điện được nâng cao. Trong hơn 02 năm, có 80 trạm biến áp, trên 360 km đường dây trung áp, hạ áp được xây mới và cải tạo. Bên cạnh đó, xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 556 phòng học các loại; 38 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 201 nhà văn hóa và khu thể thao xóm; 12 chợ nông thôn; 03 trạm y tế; 22 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.

Nhà văn hóa xóm Đồi, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình được xây dựng khang trang, sạch đẹp

Ngoài ra, tỉnh luôn chú trọng huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp; thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... để đầu tư xây dựng hệ thống hồ đập, kiên cố hóa giao thông, kênh mương nội đồng; phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn; đầu tư hạ tầng các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, trong đó có các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp xóm.

Cứng hóa đường giao thông nông thôn ở xóm Đầm Mương, xã Minh Đức, TP. Phổ Yên

Tính đến nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh đã đạt các tiêu chí về thủy lợi và phòng chống thiên tai; tiêu chí về điện; y tế; có 119/126 xã (94,5%) đạt các tiêu chí về giao thông, trường học; 120/126 xã (95,2%) đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 123/126 xã (97,6%) đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 118/126 xã (93,65%) đạt tiêu chí thông tin và truyền thông; 115/126 xã (91,3%) đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,54%.

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1898100