Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KỲ HỌP THỨ NĂM (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND XÃ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

03-10-2022 09:37

Hình ảnh Triển khai các nội dung tại kỳ họp

Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND xã báo tháo thẩm tra của ban

Chủ tọa duy trình thảo luận

Ông Âu văn Được chủ tịch UBND xã guair trình các ý kiến của đại biểu tham gia kỳ họp

Ông Phùng Đức Nguyện Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã bế mạc kỳ họp

Bàng Thị Tứ
HĐND xã Sơn Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1899046