Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Trao giấy chứng nhận VietGAP cho HTX nông nghiệp Sơn thắng

28-09-2022 11:49

- Đại diện trung tâm dịch vụ kỹ thuật và huấn luyện nghiệp vụ chất lượng nông lâm thủy sản đến trao giấy chứng nhận VietGAP sản phầm chè búp tươi cho Hợp tác xã nông nghiệp Sơn Thắng

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND chụp ảnh lưu niệm

- Giấy chứng nhận VietGAP

- Chè của HTX 

Bàng Thị Tứ
UBND xã Sơn Phú

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1899046