Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch :

                                                                                                                                                                                 

Họ tên: Âu Văn Được

Email :auduocvh@gmail.com

Ngày sinh : 4/5/1982

Số điện thoại : 01699555300

Lĩnh vực phuc trách :Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo                                                                                

Phó chủ tịch

                                                                        

Họ tên:Hoàng Văn Thành

Email :thánhpdh@gmail.com

Ngày sinh : 11/12/1968

Số điện thoại : 0973470795

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

Công chức Tư pháp - hộ tịch

                         

Họ tên :Triệu Thanh Tuấn

Email : thanhtuantp1981@gmail.com

Ngày sinh :12/9/1981

Số điện thoại : '0985924891

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

                         

Họ tên :Hoàng Văn Thu

Email : hoangthudhtn91@gmai.com

Ngày sinh : 16/9/1991

Số điện thoại :0375139088

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp - hộ tịch


Công chức Địa chính - Xây dựng NN - MT

                       

Họ tên: Ma Văn Triền

Email :triendiachinh@gmail.com

Ngày sinh :03/10/1970

Số điện thoại :0983879483

Lĩnh vự phụ trách : Địa chính xây dựng

 

                        

Họ tên: Lý Văn Bào

Email :lybaospdh@gmail.com

Ngày sinh 12/02/1978

Số điện thoại :0987972234

Lĩnh vự phụ trách : Địa chính NN, MT, NTM

Công chức Văn phòng - Thống kê

                     

Họ tên :Bàng Thị Tứ

Email :Bangtuqtvpk1@gmail.com

Ngày Sinh : 10/3/1991

Số điện thoại:0984957066

Lĩnh vực phụ trách :  Văn Phòng tổng hợp

Công chức Văn hóa - Xã hội

                                   

Họ tên :Hoàng Ngọc Nam

Email :hoangnamtbxhsp@gmail.com

Ngày Sinh : 05/5/1981

Số điện thoại:0974646164

Lĩnh vực phụ trách :Lao động - Thương binh và xã hội

Công chức Tài chính - Kế toán

                      

Họ tên: Lê Minh Thu

Email :lethudhtn88@gmail.com

Ngày sinh :09/12/1988

Số điện thoại :0964554161

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

 

                     

Họ tên: Dương Văn Nguyên

Email :lduongvannguyen1978@gmail.com

Ngày sinh 29/10/1978

Số điện thoại :0985758898

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán ngân sách

Công chức Chỉ huy trưởng ban chỉ huy Quân sự

                       

Họ tên :Trần Văn Hùng

Email :hoangnamtbxhsp@gmail.com

Ngày Sinh : 20/8/1984

Số điện thoại: 0975916263

Lĩnh vực phụ trách : Quân sự


 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1899046